INTEGRITETSPOLICY

På iNK värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta iNK vid eventuella frågor.

 

 

MEDGIVANDE

 

Genom att frivilligt lämna personuppgifter “online” på Internet medger du att iNK behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning. Du kan dock när som helst meddela oss att du önskar återkalla detta samtycke.

 

 

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH I VILKET ÄNDAMÅL?

 

 

 

FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNING/KÖP/AVtal.

 

När du blir vår kund ber vi dig att lämna information för oss för att tillhandahålla den service som avtalats. Denna information kommer att samlas in för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser.

 

Information vi samlar in

Namn

Företagsuppgifter

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

Fakturainformation

Köpinformation

 

 

FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN.

 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och hög servicenivå.

 

Information vi samlar in

Namn

Företagsuppgifter

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

Din korrespondens

Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål

Köpinformation

 

 

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA OCH HANTERA DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH/ELLER EVENT.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

 

Eventuell information vi samlar in

Namn

Företaginformation

Personnummer eller ålder

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

 

 

LAGRINGSPERIOD

 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Kontaktuppgifterna behöver finnas kvar för bokföring under hela arkiveringstiden, dvs 7 år efter räkenskapsårets utgång. Även för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Samt historik för återkommande kunder.

 

 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

 

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Detta kan vara ett tryckeri som skall trycka ert visitkort eller fraktbolag.

Företagen får endast använda sådana uppgifter för att fullgöra denna funktion och inte i något annat syfte.

 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

4) Kronofogden (Vid utebliven betalning som kräver indrivning)

 

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

 

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Dina personuppgifter lagras endast i vårt egna IT-system. Vid support och kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till behörig support-person.

 

 

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

 

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du vid något tillfälle skulle vilja ändra eller radera den information du lämnat så kan du enkelt göra detta genom att kontakta oss på nedanstående e-post eller postadress.

 

 

 

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

 

 

 

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På iNK använder vi följande cookies:

 

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

 

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.

 

 

KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?

 

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 

 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Vi gör allt vi kan för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

 

INK LIDKÖPING AB

Silversköldsgatan 1

531 31 Lidköping

 

Org.nr: 556953-1030

 

info@inkdesign.se

 

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-01